dkfr.net
相关文档
当前位置:首页 >> ( 2+4+6+8+…+2016)%(1+3+5+7+…+2015) >>

( 2+4+6+8+…+2016)%(1+3+5+7+…+2015)

( 2+4+6+8+…+2016)-(1+3+5+7+…+2015) =(2-1)+(4-3)+(6-5)+……+(2016-2015) =1×1008 =1008

解: (1)n(n+1)-(n+2)(n+3) =n²+n-n²-5n-6 =-4n-6 (2){-4n-6}是等差数列 首项a_1=-10, 公差d=-4, (3) n=2016÷4=504 S=a_1×n+d×n(n-1)/2 =(-10)×504+(-4)×504×503/2 =504×[-10+(-2)×503] =504×(-1016) =-5*1*2*0*6*4 PS:加*防度娘误判

1-2+3-4+5-6+7-8.......-2016+2017 =(1-2)+(3-4)+(5-6)+(7-8)+.....+(2015-2016)+2017 =-1+(-1)+(-1)+(-1)+.....+(-1)+2017 =-1*2016/2+2017 =-1008+2017 =1009

解: (1)n(n+1)-(n+2)(n+3) =n²+n-n²-5n-6 =-4n-6 (2){-4n-6}是等差数列 首项a_1=-10, 公差d=-4, (3) n=2016÷4=504 S=a_1×n+d×n(n-1)/2 =(-10)×504+(-4)×504×503/2 =504×[-10+(-2)×503] =504×(-1016) =-512064

每四个数字一组 那么2016/4=504 每组都和都是-4 -4*504=-2014 答1+2-3-4+5+6-7-8+.+2013+2014-2015-2016=-2014

1-2+3+4-5+6+7-8+……+2014-2015+2016 =1+2+....+2016- 2(2+5+8+...+2015) =(1+2016)x2016/2 - 2( 2015+2)x672/2 =2033136 -1355424 =677712

-1-2+3+4-5-6+7+8……+2015+2016-2017-2018 =(4+3-2-1)+(8+7-6-5)+......+(2016+2015-2014-2013)-(2017+2018) =4+4+...+4-4035 =4X2016÷4-4035 =-(4035-2016) =-2019

=(1+2)+(5+6—3—4)+(10+9—8—7)……(2018+2017—2016—2015) =3+4×504 =2019。

1+2减3-4加5+6减7-8加省略号减2015-2016 = 1 + (2-3-4+5) + (6-7-8+9)+........(2010-2011-2012+2013) + (2014-2015-2016) = 1+0+0+....+0+2014-2015-2016 = -2016

1+2-3-4=-4 5+6-7-8=-4 …… 2013+2014-2015-2016=-4 2016/4=504 504*(-4)=-2016 -2016+2017=1 纯手打 采纳一下吧

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dkfr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com