dkfr.net
当前位置:首页 >> 口袋妖怪白2所有金手指 >>

口袋妖怪白2所有金手指

口袋妖怪黑白2汉化版金手指: 金钱最大SELECT 94000130 FFFB0000 B2000024 00000000 00021A20 0098967F D2000000 00000000 必定捕捉成功 521AE250 1C04FD35 521AF250 7820D203 121AF250 000046C0 D2000000 00000000 L无视障碍 5219B200 2C09BD70...

口袋妖怪黑2完全汉化版图鉴金手指: [SELECT]::图鉴全开 94000130 FFFB0000 C0000000 00000013 022263EC FFFFFFFF 02226440 FFFFFFFF 02226494 FFFFFFFF 022264E8 FFFFFFFF 0222653C FFFFFFFF 02226590 FFFFFFFF DC000000 00000004 D2000000 000...

口袋妖怪黑2完全汉化版金手指: ::可以捕获训练师的PM 521AE008 1C20F899 521AF008 2F06D134 121AF008 000046C0 D2000000 00000000 521AE030 1C20F895 521AF030 542F9906 E2002060 00000010 542F9906 4802B503 70012118 46C0BD03 02002070 0219E...

::[SELECT/选择]树果全开(黑2的) 94000130 FFFB0000 D5000000 03E70095 C0000000 0000003F D6000000 0221DC7C D4000000 00000001 D2000000 00000000 [SELECT]树果全开(白2的) 94000130 FFFB0000 D5000000 03E70095 C0000000 0000003F D60000...

::图鉴全开 94000130 FFFB0000 C0000000 00000013 022263EC FFFFFFFF 02226440 FFFFFFFF 02226494 FFFFFFFF 022264E8 FFFFFFFF 0222653C FFFFFFFF 02226590 FFFFFFFF DC000000 00000004 D2000000 00000000 94000130 FFFB0000 122263DC 000001FF ...

首先 开老金不好 要开也开修改器啊!(呵呵……) 老金多危险呐。。 步骤: 1.把钩钩勾掉 2.点金手指界面的保存 3.control+L+R (L和R是什么自己看 我0.9.9版是Q+W) 4.存档 5.关掉模拟器 6.再开模拟器(不可以省略 模拟器要重启!) 7.运行游戏 ...

[黑2]必定捕获成功 521AE230 1C04FD35 521AF230 7820D203 121AF230 000046C0 D2000000 00000000 [白2]必定捕获成功 521AE250 1C04FD35 521AF250 7820D203 121AF250 000046C0 D2000000 00000000

金钱最大 94000130 FFFB0000 B2000024 00000000 00021A20 0098967F D2000000 00000000 要按SELECT键才生效,SELECT键在热键设置里可以设置。你把语言调成英语,在热键设置里就能知道SELECT是哪个了。如果不行就把模拟器关了重开。

大师球和神奇糖果的金手指只有这个,要不就用存档修改器单独改出。 ::[L+R]第一个道具x999 94000130 FCFF0000 1221D3E6 000003E7 D2000000 00000000 这个只对一般道具类的道具管用 ::[L+R]第一个道具替换成大师球 94000130 FCFF0000 1221D3E4 00...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dkfr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com