dkfr.net
当前位置:首页 >> 口袋妖怪白2所有金手指 >>

口袋妖怪白2所有金手指

我给你,口袋妖怪白2完全汉化版可用,也不用加分: :[SELECT生效]BP最大 94000130 FFFB0000 12226B04 0000270F D0000000 00000000

::图鉴全开 94000130 FFFB0000 C0000000 00000013 022263EC FFFFFFFF 02226440 FFFFFFFF 02226494 FFFFFFFF 022264E8 FFFFFFFF 0222653C FFFFFFFF 02226590 FFFFFFFF DC000000 00000004 D2000000 00000000 94000130 FFFB0000 122263DC 000001FF ...

口袋妖怪黑白2汉化版金手指: 金钱最大SELECT 94000130 FFFB0000 B2000024 00000000 00021A20 0098967F D2000000 00000000 必定捕捉成功 521AE250 1C04FD35 521AF250 7820D203 121AF250 000046C0 D2000000 00000000 L无视障碍 5219B200 2C09BD70...

黑2 按Select零花钱MAX(1) D4000130 01400004 22226084 0098967F 按SELECT零花钱MAX(2) 94000130 FFFB0000 02226084 0098967F D0000000 00000000 白2 下面一个金手指的主码(必须码) 8000C7DC 4952444A F2384588 023B0000 按Select零花钱MA...

[SELECT]图鉴相关: 全国图鉴标记开启 94000130 FFFB0000 92226408 FFFE0000 DA000000 02226408 D4000000 00000001 D7000000 02226408 D2000000 00000000 图鉴全开 94000130 FFFB0000 C0000000 00000013 0222640C FFFFFFFF 02226460 FFFFFFFF 02...

大师球和神奇糖果的金手指只有这个,要不就用存档修改器单独改出。 ::[L+R]第一个道具x999 94000130 FCFF0000 1221D3E6 000003E7 D2000000 00000000 这个只对一般道具类的道具管用 ::[L+R]第一个道具替换成大师球 94000130 FCFF0000 1221D3E4 00...

首先 开老金不好 要开也开修改器啊!(呵呵……) 老金多危险呐。。 步骤: 1.把钩钩勾掉 2.点金手指界面的保存 3.control+L+R (L和R是什么自己看 我0.9.9版是Q+W) 4.存档 5.关掉模拟器 6.再开模拟器(不可以省略 模拟器要重启!) 7.运行游戏 ...

任意遇敌[L+R] 背包里将获得649粒大师球和100粒高速球 PM种类根据大师球数量(参考图鉴的编号).高速球的数量等于PM的等级 按住[SEL]遇敌. 94000130 FCFF0000 1221D386 00000289 1221D38A 00000064 D2000000 00000000 94000130 FFFB0000 DA000000 ...

::[SELECT/选择]树果全开(黑2的) 94000130 FFFB0000 D5000000 03E70095 C0000000 0000003F D6000000 0221DC7C D4000000 00000001 D2000000 00000000 [SELECT]树果全开(白2的) 94000130 FFFB0000 D5000000 03E70095 C0000000 0000003F D60000...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dkfr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com