dkfr.net
当前位置:首页 >> 口袋妖怪白2所有金手指 >>

口袋妖怪白2所有金手指

图鉴全开(按SELECT键生效) 94000130 FFFB0000 C0000000 00000013 0222640C FFFFFFFF 02226460 FFFFFFFF 022264B4 FFFFFFFF 02226508 FFFFFFFF 0222655C FFFFFFFF 022265B0 FFFFFFFF DC000000 00000004 D2000000 00000000 94000130 FFFB0000 12...

::[SELECT/选择]树果全开(黑2的) 94000130 FFFB0000 D5000000 03E70095 C0000000 0000003F D6000000 0221DC7C D4000000 00000001 D2000000 00000000 [SELECT]树果全开(白2的) 94000130 FFFB0000 D5000000 03E70095 C0000000 0000003F D60000...

::图鉴全开 94000130 FFFB0000 C0000000 00000013 022263EC FFFFFFFF 02226440 FFFFFFFF 02226494 FFFFFFFF 022264E8 FFFFFFFF 0222653C FFFFFFFF 02226590 FFFFFFFF DC000000 00000004 D2000000 00000000 94000130 FFFB0000 122263DC 000001FF ...

我给你,口袋妖怪白2完全汉化版可用,也不用加分: :[SELECT生效]BP最大 94000130 FFFB0000 12226B04 0000270F D0000000 00000000

黑2 按Select零花钱MAX(1) D4000130 01400004 22226084 0098967F 按SELECT零花钱MAX(2) 94000130 FFFB0000 02226084 0098967F D0000000 00000000 白2 下面一个金手指的主码(必须码) 8000C7DC 4952444A F2384588 023B0000 按Select零花钱MA...

口袋妖怪黑白2汉化版金手指: 金钱最大SELECT 94000130 FFFB0000 B2000024 00000000 00021A20 0098967F D2000000 00000000 必定捕捉成功 521AE250 1C04FD35 521AF250 7820D203 121AF250 000046C0 D2000000 00000000 L无视障碍 5219B200 2C09BD70...

菜单栏里寻模拟”-“修改”-“列表” 出现一个窗口,点下面“Action Replay”,又出现一个小窗口,上面大框写入代码,下面小框写入描述(也可以不写),下面“立即生效”要钩起,再点最下面“添加”即可 然后返回到前一个窗口,金手指码就会出现在这里,前...

鬼龙?鬼龙那有什么天空形态呀,哪个是有浮游特性的形态 要想变换形态的话你就去龙螺旋塔,哪里可以捡到金刚石、白玉和白金玉,让鬼龙搜带后就行了。

过程应该无误,可能因为以上是无效代码。有些正确的代码是要完全确认并回到游戏窗口再摁什么什么键才生效的,注意一下。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dkfr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com