dkfr.net
当前位置:首页 >> 求口袋妖怪黑白全技能金手指 >>

求口袋妖怪黑白全技能金手指

金钱最大SELECT 94000130 FFFB0000 B2000024 00000000 00021A20 0098967F D2000000 00000000 必定捕捉成功 521AE250 1C04FD35 521AF250 7820D203 121AF250 000046C0 D2000000 00000000 L无视障碍 5219B200 2C09BD70 5219C200 FE1CF7C1 1219C204 ...

你好,口袋妖怪黑白2完全汉化版全技能机金手指: ::[L+R生效]全TM 94000130 FCFF0000 0221DB78 0001026A 0221DB7C 0001026B 0221DB80 0001026C D5000000 00010148 C0000000 0000005B D6000000 0221DA08 D4000000 00000001 D2000000 00000000

不如我给你修改器啊

黑白游戏并没有能够学习全部技能的金手指; 只能使用存档修改器直接修改精灵掌握的技能! 黑白游戏存档修改器下载以及使用图文教程: http://hi.baidu.com/%CB%E6%B1%E3%C4%E3%D4%F5%C3%B4%BD%D0%CE%D2/blog/item/917e1f593281b68f810a182f.html

启动码 521A94B4 D1032800 121AA4B0 0000E001 D0000000 00000000[金钱最大化]黑 0223CC0C 0098967F[金钱最大化]白 0223CC2C 0098967F[移动中不遇敌](白)521A94D4 D1032800 121AA4D0 0000E001 D0000000 00000000 521A94D4 D1032800 94000130 FEFF...

你好,口袋妖怪黑2完全汉化版可用金手指: ::PM可学习任意技能机 9219D580 0000D105 1219D580 000046C0 D2000000 00000000

[道具金手指,输入后SELECT] 521A94B4 D1032800 121AA4B0 0000E001 D0000000 00000000 94000130 FFFB0000 02234170 0009XXXX 02234174 0009XXXX 02234178 0009XXXX 0223417C 0009XXXX D2000000 00000000 注意.[XXXX]的部分是道具的代码 004D:金色...

黑 IRBJB39DB08A 白IRAJ4F2FDEC2 启动码 521A94B4 D1032800 121AA4B0 0000E001 D0000000 00000000 金钱MAX 黑 0223CC0C 0098967F 白 0223CC2C 0098967F 黑 IRBJB39DB08A 白IRAJ4F2FDEC2 启动码 521A94B4 D1032800 121AA4B0 0000E001 D0000000 00...

黑白汉化版暂无关于可学习任何TM/HM的金手指! http://hi.baidu.com/milianduchu/blog/item/07dccff06572667bdcc474ed.html 推荐使用存档修改器直接修改精灵技能: http://zhidao.baidu.com/question/205264459.html

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dkfr.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com